Усні доповіді

25 вересня, 9.30-12.40
Секція «Проблеми літогенезу та сучасний седиментогенез»:

Сучасний стан літологічних досліджень в Україні
Є.Ф. Шнюков, П.Ф. Гожик, С.Б. Шехунова, О.Ю. Митропольський

Роль кременистих організмів у процесі осадконакопичення в басейні Чорного моря Ольштинська О.П. (IГН НАН України), Тимченко Ю.А., Пустовойт І.І.

Літолого-геотоксикологічна оцінка впливу на довкілля шельфу Пунько В.П., ТОВ "Центр екологічного менеджменту, інжинірингу та реєстру"

Эпохи микробиального карбонатонакопления, как отражение экстремальных событий в истории среднего и позднего палеозоя Седаева Г. М., МГУ им. М. В. Ломоносова

До проблеми генезису бурштину Іванова А.В., Зайцева Л.Б., Мачуліна С.О. IГН НАН України

Сублимация горных пород Баранов В.А., ІГТМ НАН України

Вендська теригенна формація Поділля В. П. Гриценко ННПМ НАН України, відділ геології

Типоморфізм мінералів сучасного донного осаду річок України Іванченко В.В., ДНУ "Центр проблем морської геології

Літолого-седиментологічні критерії при проведенні геологічних границь Тузяк Я.М. ЛНУ ім.І.Франка

Історія української літології: від  біографій та бібліографій Селівачова У.М., IГН НАН України
26 вересня, 9.30-12.45
Секція «Корисні копалини осадових утворень»:
Проблемы освоения Черноморских газогидратов метана в Украине Шнюков Е.Ф., Коболев В.П, ВНЗ НАН України

Металлоносность черносланцевых отложений Мачуліна С.О. IГН НАН України

Чёрные пески побережья Азовского моря Стефанко С.В. ІГТМ НАН України

Влияние литологического состава донных отложений Мирового Океана на формирование газогидратных структур Максимова Е.О. НТУ "Дніпровська політехніка" 

Геологічні газо-геохімічні дослідження на нафтогазоперспективних ділянках північно-західного шельфу Чорного моря Сучков I.O., Пономарева Л.П., Бацко В.В., Нагребецький В.С., Гончарова I.O., Ходикiна О.О. Нетребська Е.Я. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Особливості літолого-мінералогічного складу донних відкладів Північно-Західного шельфу Чорного моря та причорноморських водойм як основа їх лікувальних властивостей Ємельянов В.О. (ДНУ "Центр проблем морської геології"), Нікітіна А.О.,  Довбиш С. Н., Сучков І. О. 

Причини викидонебезпечності пісковиків вугленосної товщі південно-західного району Львівсько-Волинського басену Побережський А. В., Бучинська І. В., Шевчук О. М., ІГГГК НАН України

Умови формування еоценого бурого вугілля Дніпровського буровугільного басейну Вергельська Н.В. IГН НАН України
Вторинні перетворення мінералів-інформаційні показники геологічних процесів Л. Ф. Маметова, ІГТМ НАН України 

Можливості удосконалення визначення пористості порід Антіпович Я.В., ІГТМ НАН України

Следы триасового вулканизма в южной зоне Горного Крыма Лысенко В.И., МГУ им. М.В. Ломоносова
25 вересня, 14.00-16.45
Секція «Регіональна літологія: нові методи досліджень та результати»
Алгоритмы теории информационного обеспечения исследований и работ по обращению с геологической средой Хрущов Д.П., Ремезова Е.А., Белевцев Р.Я, Азимов А.Т., Греку Р.Х. , Демчишин М.Г., Босевская Л.П., Почтаренко В.И., Лобасов А.П. Охолина Т.В. IГН НАН України

Мінеральний склад та особливості седиментації туфових горизонтів в олігоценових відкладах Українських Карпат Скакун Л.З., Яцожинський О.М. ЛНУ ім.І.Франка

Значення флороносних пісковиків западин Волинського мегаблоку для палеореконструкцій Деревська К.І. (НУ "Києво-Могилянська академія"), Коженевський С.Р., Комар М.С., Руденко К.В.

Літолого-фаціальна зональність нижньосерпуховських відкладів центральної частини Дніпровсько-Донецької западини в зв`язку з нафтогазоносністю В.В. Макогон, Г.В. Турок Український державний геологорозвідувальний інститут 

Особливості палеогеографії турнейсько-нижньовізейського часу району Мехедівсько-Свиридівської сідловини та суміжних територій Коржнев П. М., (ІГН НАН України) Л. Стрижак, О.Д. Науменко 
Типоморфні особливості золота осадових товщ України М.С. Ковальчук, ІГН НАН України
Особливості літології та генезису вендських відкладів калюських верств у межах Волино-Поділля Чуприна А. М., Нестеровський В.А., КНУ ім. Т. Шевченка, Інститут геології
Проблеми седиментогенезу неопротерозойського осадового басейну Поділля (Україна) Є.В. Солдатенко (НТУ Дніпровська політехніка), В.А. Нестеровський, 
А. Ель Альбані, К. Фонтен 

Кореляційний аналіз потужностей і поширеностей осадів на півночі Українського щита Баран А.М. ДП "Українська геологічна компанія"

Постседиментаційні перетворення теригенних порід нижнього карбону на великих глибинах (на прикладі деяких структур осьової та приосьової зон Дніпровсько-Донецької западини) Тунік О. В. Огар В. В. КНУ ім. Т. Шевченка, Інститут геології

26 вересня, 14.00-15.40
Секція «Регіональна літологія: нові методи досліджень та результати»
Розподіл токсичних і потенційно токсичних елементів в мінеральній частині вугілля Павлоградсько-Петропавлівського геолого-промислового району  Є.С. Козій, В.В. Ішков, НТУ «Дніпровська політехніка» 

Літологічні особливості міоцен-пліоценових відкладів півночі Одеської області Н.О. Федорончук, В.О. Турбалак, І.О. Гончарова, Л.Ф. Баранова, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Аналіз умов осадконакопичення пермських відкладів Дніпровсько-Донецької западини на прикладі свердловини Бірюківська-653 з залученням  моделювання історії занурення осадового басейну у програмному забезпеченні PetroMod  І.О. Стрельцова, І.В. Віршило, IГН НАН України

Літофаціальні особливості нижньопермської соленосної формації південно-східної частини ДДз М.В. Алексєєнкова, IГН НАН України

Особливості сольового тектогенезу Дніпровсько-Донецької западини В. Куріленко, IГН НАН України

Крупномаштабне моделювання літологічних елементів соленосних формацій (на прикладі Лейківської солянокупольної структури)  Н.П. Сюмар, IГН НАН України